projekt
projekt
Było ciepłe jesienne popołudnie 30 września 2016 roku, kiedy odbyła się uroczystość poświęcenia zrewitalizowanej mogiły 3600 poległych w październiku 1914 r. oraz w maju i czerwcu 1915 r. żołnierzy armii austro- węgierskiej, którzy w rudnickiej ziemi znaleźli miejsce wiecznego spoczynku.
Mogiła położona jest w dawnym parku dworskim, po prawej stronie drogi dojazdowej do dworu rodu Tarnowskich, na terenie gruntów należących obecnie do Damiana Sobiły.
czytaj więcej
mogila mogila mogila mogila mogila mogila mogila mogila mogila mogila mogila mogila mogila mogila mogila mogila mogila

projekt
projekt
W okresie od 1.05.2015r. do 30.09.2015r. zostały wykonane prace rewitalizacyjne na cmentarzu z I wojny światowej w Borowinie.
Prace polegały na uporządkowaniu i podsypaniu mogił, wymianie zmurszałych krzyży brzozowych na dębowe, oznaczenie cmentarza tablicą informacyjną przy drodze.
Rewitalizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu inicjatywy realizowanej w ramach projektu pt. „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Cmentarzem opiekują się nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem - Stróży oraz harcerze Hufca Nisko.

Oficerowie z Theresianische Militärakademie w Wiener Neustadt
w Rudniku nad Sanem


W środę 16 września 2015 roku ziemię rudnicką odwiedzili wyjątkowi goście: Attache Ambasady Republiki Austrii Oberst Friedrich Ölbőck, dowódca Terezjańskiej Szkoły Wojskowej w Wiener Neustadt generał Gerhard Herke, kadra oficerska szkoły, podchorążowie najstarszego rocznika wraz z ich dowódcą majorem Herwigiem Wegerem a wśród nich podchorąży Bartłomiej Przystal, który był odpowiedzialny z ramienia szkoły za przygotowanie tej uroczystości i upoważnionym przez nią do kontaktów z Ryszardem Żureckim członkiem TMZR.
Wszyscy obecni w Rudniku nad Sanem podchorążowie już za kilka dni otrzymają promocję na stopień oficerski.
Głównym celem przyjazdu gości z Wiener Neustadt było poznanie miejsca walki ich patrona wybitnego dowódcy majora Egona barona von Waldstätten, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, uczczenie pamięci patrona i tysięcy poległych na naszej ziemi żołnierzy armii austro-węgierskiej. Przed główną uroczystością na cmentarzu wojennym (teren cmentarza parafialnego w Rudniku nad Sanem) żołnierze austriaccy przeszli cały szlak walki III Batalionu. Na pozycje wyjściowe kontrataku III Batalionu, którym dowodził major Egon baron von Waldstätten zaprowadził gości Ryszard Żurecki a szczegóły o bitwie opowiadał Sławomir Kułacz. Gdy doszli do miejsca, w którym 100 lat temu doszło do najbardziej dramatycznych i przełomowych wydarzeń decydujących o powodzeniu kontrataku na stanowiska rosyjskie, Sławomir Kułacz odczytał oryginalny rozkaz wydany przez majora von Waldstätten. Rozkaz ten dodał zmęczonym żołnierzom sił i odwagi do dalszej walki. Zwiedzanie pola bitwy zakończyło się na zrewitalizowanym cmentarzu wojennym w Borowinie. Podchorążowie z Wiener Neustadt oddali honory i minutą ciszy uczcili poległych żołnierzy. Na ten szlak razem z żołnierzami wyruszyli harcerze hufca Nisko ze swoim komendantem pdh Dariuszem Wasylem i dh Wiesławem Gołąbkiem.
O godz. 13:30 od wspólnego przemarszu rozpoczęły się uroczystości na cmentarzu wojennym w Rudniku nad Sanem.
Porządek przemarszu: Reprezentacyjna Orkiestra Garnizonu Rzeszów, Poczet Sztandarowy i Kompania Honorowa Garnizonu Nisko, kadra oficerska i podchorążowie z Terezjańskiej Szkoły Wojskowej wraz ze swoim dowódcą, ppłk Zbigniew Drożdżewski dowódca Garnizonu Nisko, ppłk Marian Szymula dowódca 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku, przedstawiciel Sztabu Generalnego, władze samorządowe powiatowe i gminne, zaproszeni goście, poczty sztandarowe, Poczet Sztandarowy i Drużyna Sztandarowa ZHP Hufiec Nisko, przedstawiciele szkół, instytucji i mieszkańcy.
Przebieg uroczystości:
 Uroczystość rozpoczął Ryszard Żurecki.
 Wspólna modlitwa w intencji poległych żołnierzy. Modlitwę (w trzech językach) prowadził ks. prof. Stanisław Koczwara. Czytanie z Księga Mądrości /Mdr 3.1-9/ w języku niemieckim odczytał podchorąży z Terezjańskiej Akademii Wojskowej a w języku polskim odczytał pdh. Dariusz Wasyl. Modlitwy przygotował ks. kanonik Waldemar Farion.
 Okolicznościowe przemówienie dowódcy Terezjańskiej Szkoły Wojskowej w Wiener Neustadt generała Gerharda Herke.
 Odegranie hymnów państwowych przez Reprezentacyjną Orkiestrę Garnizonu Rzeszów.
 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez dowódcę Terezjańskiej Szkoły Wojskowej w Wiener Neustadt generała Gerharda Herke
 Poświęcenie tablicy pamiątkowej przez ks. prof. Stanisława Koczwarę
 Salwa honorowa oddana prze Kompanię Honorową Garnizonu Nisko dla uczczenia 100. Rocznicy walk o Rudnik nad Sanem w hołdzie tysiącom poległych żołnierzy.
 Składanie wieńców pod pomnikiem 1914 – 1915.
 Wspólny żołnierski posiłek na dziedzińcu Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem.
 Zwiedzanie wystawy „Ślady Wielkiej Wojny na Ziemi Rudnickiej”.
Wyjątkową oprawę uroczystości zapewniła obecność Pocztu Sztandarowego i Kompani Honorowej Garnizonu Nisko oraz Reprezentacyjnej Orkiestry Garnizonu Rzeszów występującej w strojach podhalańskich.
To Wojsko Polskie udzieliło nam największej pomocy przy organizacji tej uroczystości i dostarczyło wszystkim zebranym ogromnych wzruszeń. Patronat nad uroczystością objął Pan Edward Wołoszyn Przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.
Do pomocy i współpracy włączył młodzież i pracowników Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem, którego jest dyrektorem.
Finansowo organizację tej uroczystości wsparli: Robert Bednarz Starosta Niżański, Waldemar Grochowski Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej.
Gościny i pomocy udzieliła również Krystyna Wójcik dyrektor MOK w Rudniku nad Sanem i jego pracownicy.
Bezpieczeństwo uczestnikom uroczystości zapewniły służby mundurowe: Komenda Powiatowa Policji w Nisku i OSP w Rudniku nad Sanem.
Uroczystość w Rudniku nad Sanem kończyła 3 – dniowy pobyt żołnierzy austriackich w Polsce. Goście odwiedzili wcześniej Kraków i Przemyśl (forty twierdzy Przemyśl - Siedliska, Werner i Borek).

Ryszard Żurecki

wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy wiedenczycy

zaproszenie tablica

W środę 6 maja 2015 r. odwiedzili nasze miasto Mjr Herwig Weger i Fhr Bartlomiej Przystal, oficerowie z Theresianische Militärakademie w Wiener Neustadt , najstarszej na świecie (rok założenia 1751) i najbardziej prestiżowej wyższej uczelni wojskowej. Absolwentami tej uczelni byli wybitni dowódcy austro-węgierscy – gen Dankl, Arcyks. Józef Ferdynand, był nim również polski wybitny dowódca gen. Tadeusz Rozwadowski.
Wojskowi poinformowali władze miasta i przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej o planowanej na 16 września 2015 r. oficjalnej wizycie w Rudniku nad Sanem podchorążych ostatniego rocznika tej uczelni wraz z kadrą oficerską i komendantem szkoły w randze generała.
Pragną oni uczcić poległych żołnierzy austro- węgierskich poległych w Bitwie Rudnickiej, a szczególnie uhonorować pamięć swojego patrona Egona Freiherr von Waldstätten. Major Egon von Waldstätten dowodził batalionem podczas walk o wyzwolenie Rudnika spod okupacji rosyjskiej i za wielkie bohaterstwo wykazane podczas tych walk został odznaczony najwyższym austro-węgierskim odznaczeniem wojennym, jako jeden ze 131 odznaczonych w ciągu całej I wojny.
Pragną więc złożyć wieniec na cmentarzu wojennym i odwiedzić miejsce bitwy.
Inf. Ryszard Żurecki


wizyta_wieden wizyta_wieden wizyta_wieden wizyta_wieden wizyta_wieden wizyta_wieden wizyta_wieden wizyta_wieden wizyta_wieden wizyta_wieden

Film Zaproszenie
Film Zaproszenie

Szanowni Państwo

Coraz bliżej do kolejnej rocznicy wybuchu I wojny światowej. Gdy jej doczekamy, świat z pewnością wstrzyma oddech a uroczystości i obchody rocznicy znajdą się w centrum uwagi świata i Europy.
Jesteśmy mieszkańcami Rudnika nad Sanem. Spokojnego, niewielkiego miasteczka na Podkarpaciu. Choć staramy się, aby nasze miasto było znane, na pewno nie dorównuje ono sławą innym, większym miejscowościom naszego regionu. Jednak 14 października 2014 r. nastąpi moment, w którym – nie mamy co do tego wątpliwości – oczy całej Europy zwrócą się na nas. Wtedy bowiem uroczyście obchodzić będziemy 100. rocznicę Bitwy Rudnickiej – najtragiczniejszej chwili w 400- letniej historii naszego miasta.
To właśnie nam los powierzył zadanie pielęgnowania pamięci o wydarzeniach, o których Europa wie bardzo mało. Niestety, to, co pozostało we wspomnieniach, coraz bardziej ulega zatarciu. W naszej świadomości tamte wydarzenia sprzed lat pozostawiły obraz koszmarnej klęski humanitaryzmu. Tak przede wszystkim postrzegamy Bitwę Rudnicką. Wyniszczające zmagania ścierających się światowych potęg pozostawiły właśnie u nas krwawą ofiarę, jakiej nasza ziemia nigdy wcześniej nie widziała.
Pod Rudnikiem, po obu stronach rzeki San, stanęły naprzeciw siebie tysiące żołnierzy walczących ze sobą mocarstw, a wśród nich szeregi naszych rodaków, ubranych w mundury walczących państw. Obok nich stali przedstawiciele innych nacji, którzy podobnie jak my, stali się uczestnikami nieszczęsnej wojny. Krwawy bój na przedpolach naszego miasta, który trwał 3 tygodnie, pozbawił życia około 15 tysięcy ludzi. Znaleźli oni wieczny odpoczynek na specjalnie utworzonym cmentarzu wojskowym, między grobami mieszkańców Rudnika. Nasi dziadowie oddali ich rudnickiej ziemi, złożyli ich ciała w prostych żołnierskich mogiłach, nad którymi sprawujemy pieczę po dziś dzień. Płacz nad nimi był przecież także szlochem nad setkami tych, co zginęli spośród naszych rodzin, nad nędzą i tragedią Rudnika. Był szlochem nad naszymi domami, których nie oszczędziły armatnie salwy. Był szlochem nad okrucieństwem wojny. Żałoba okryła miasto, z którego pozostały zgliszcza i ruiny, setki rannych, chorych, wynędzniałych i pozbawionych nadziei ludzi.
Los nam powierzył pamięć o tamtych wydarzeniach, o których Europa powoli zapomina. To nas - mieszkańców Rudnika uczynił Strażnikami Świętej Pamięci. Chcemy przywołać wydarzenia sprzed stu lat. Chcemy wywołać refleksję nad szaleństwem wojny. Pragniemy, aby wielka ofiara złożona przez naszych przodków nie pozostała daremną.
Powołaliśmy Komitet Obchodów 100-lecia Bitwy Rudnickiej, który zajmie się rozpowszechnieniem informacji o tych tragicznych dniach. Dniach, które choć były czasem ogromnej hekatomby, są niemalże nieznane ogółowi społeczeństwa. Zamierzamy także zorganizować uroczystości dla upamiętnienia Ofiar Bitwy Rudnickiej.
Przed nami wiele pracy. Chcemy wydać stosowne wydawnictwo – monografię będącą zbiorem informacji, dokumentów okolicznościowych, zebranych materiałów i pamiątek. Chcemy szeroko rozpowszechnić popularne materiały informacyjne, aby zainteresować jak najszersze kręgi społeczne i administracyjne. Chcemy przygotować okolicznościową wystawę, odnowić i przygotować cmentarze wojenne. Chcemy zwrócić się do mediów o pomoc w propagowaniu informacji. Chcemy zorganizować historyczną sesję naukową poświęconą bitwie.
Chcemy zorganizować na cmentarzach uroczystości ku czci poległych ofiar. Na uroczystości chcemy zaprosić przedstawicieli narodów, których członkowie oddali życie w tych krwawych zmaganiach. Nie chcemy akcentować politycznego charakteru tej manifestacji, a jedynie uczynić ją wyrazem naszego protestu przeciw moralnemu upadkowi człowieka i okrucieństwu wojny.
Pragniemy nawiązać współpracę z instytucjami kulturalnymi i społecznymi, które zechcą poprzeć nasze działania. Poszukujemy także sponsorów i wsparcia finansowego, dzięki któremu nasze działania staną się bardziej efektywne.
Zapraszamy także do zamówienia subskrypcji na newsletter, w którym będziemy informować o postępie i przebiegu prac. Dziękując za zainteresowanie, zapraszamy do współpracy z naszym Komitetem.

Komitet Obchodów 100-lecia Bitwy Rudnickiej